Block title
Block content

24. Söz 4. Dalın başında önce özetle 4. kısım amele diye ayırıyor, sonra herbirinin tafsilatına giriyor. Yalnız tafsilatta 2. ve 3. kısımlar baştaki özet olan 2. ve 3. kısımla karışmış gözüküyor. 4. dalın 2. ve 3. maddelerinde bir çelişki var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, ikinci ve üçüncüsü arasında bir çelişki yoktur. Özet açıklamalar ile tafsilat arasında tam bir uyum vardır. Şöyle ki, bir zat bir saray yapsa, orada dört çeşit varlık istihdam eder. Bunlar:

Birincisi: Köleler
İkincisi: Hizmetçiler
Üçüncüsü: Hayvanlar
Dördüncüsü: Amelelerdir.  denmektedir.

Üçüncü maddede geçen hayvanlar tabiri, temsildeki hayvanlar için geçerlidir. Yoksa bildiğimiz ve Allah'ın yarattığı hayvanlar kastedilmiş değildir. Temsildeki hayvanlar, gerçekte Allah'ın yarattığı bitkilere karşılık gelmektedir.

Hizmetçilerin mertebesi, hayvanların mertebesinden daha yüksektir. Hayvanların da mertebesi bitkilerin mertebesinden daha yüksektir.

Bunu hakikata tatbik ettiğimizde, hizmetçilere, hayvanlar; hayvanlara da bitkiler karşılık gelmektedir.

Yani, temsilde geçen hayvan isimlendirmesini, gerçek hayvanlar olarak algılamamak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...