"Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazan bir ordu hareket edip çarpıştığı halde, o pek ciddî ve izzetli sultanın binler sözleri ve va'dleri ve tehdidlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsız..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, bütün semavi kitaplarında ve bütün peygamberleri ile öldükten sonra sonsuz bir hayatın var olacağını haber verip vadediyor. Bu kadar vaatlerden sonra ahireti yaratmayarak -haşa- kendini yalancı ve sözüne güvenilmeyen birisi konumuna düşürmesi asla mümkün değildir.

Şeref ve haysiyet sahibi bir padişah bile verdiği sözünü yerine getirmek adına bütün tehlike ve riskleri göze alabilirken, sonsuz şeref ve izzet sahibi Allah’ın -haşa- kendi vaadini yalanması ve sözünü boşa çıkarması elbette mümkün değildir.

İnsandaki şeref ve haysiyet, Allah’ın sonsuz izzet ve azametinin basit bir tecellisidir. Bu tecelli bile sözünden dönmeyi kerih ve çirkin görürken tecellinin, memba ve kaynağı olan Allah, elbette sözünden dönmeyi daha kerih daha çirkin addeder ve bu tarz izzet ve haysiyete yakışmayan durumlardan mukaddes ve münezzeh olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...