"Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haydi, farz etseniz ki, düşmanlarımızın zannı gibi, ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz, hakikat-i Kur'âniye ve hakaik-i imaniye etrafında, kendi enâniyetini setretmekle beraber, o dünyevî komitenin onbaşıları gibi terk-i enâniyetle hakaik-i Kur'âniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük âlimleriniz de ona 'Lebbeyk' dememesinde haksız değil midirler?"(1)

Üstad Hazretleri burada dünyanın âdi menfaatlerini temin etmek veya menfi milliyetçilik gayretinden gelen hissiyatını memnun etmek için çok adamlar, benlik ve gururunu terk edip, kendini ilah gibi üstün ve yüksek gören bir adama tam bir teslimiyet ve sadakat ile etrafında toplanmaları ve ona yardımcı olmalarını gördüğünüz halde, nasıl olur da sırf Allah için ve benliğini göstermeden iman ve Kur’an’a hizmet eden benim gibi bir âcize yardım etmiyor, taraftar olmuyorsunuz, diyerek ulema sınıfına sitem ediyor, onların yardım ve himmetlerini talep ediyor.

Birçok insan, batıl davaları için enaniyetlerini terk edip, benlik davalarından vazgeçtikleri halde, iman ve Kur’an’a hizmet eden bir adama, hak bir davada yardım etmemek sizlere yakışmaz. Benlik davasından vazgeçip, enaniyeti bırakıp Risale-i Nurlara sahip çıkmaları hususunda ulema sınıfına bir ihtar ve ikazda bulunuyor.

Bu bahis Üstad Hazretlerine sırf enaniyetlerinden dolayı mesafeli duran bazı âlimlere hitaben yazılmıştır. Kâfirler batıl bir davalarında terk-i enaniyeti zillet saymıyorlarsa, İslam âlimleri hak bir davada tam bir terk-i enaniyet içinde olmaları iktiza eder.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...