"Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haydi, farz etseniz ki, düşmanlarımızın zannı gibi, ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz, hakikat-i Kur'âniye ve hakaik-i imaniye etrafında, kendi enâniyetini setretmekle beraber, o dünyevî komitenin onbaşıları gibi terk-i enâniyetle hakaik-i Kur'âniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük âlimleriniz de ona 'Lebbeyk' dememesinde haksız değil midirler?"(1)

Üstad Hazretleri burada dünyanın adi menfaatlerini temin etmek veya milliyetçilik gayretinden gelen hissiyatını memnun etmek için çok adamlar, benlik ve gururunu terk edip, kendini ilah gibi üstün ve yüksek gören bir adama tam bir teslimiyet ve sadakat ile etrafında toplanmaları ve ona yardımcı olmalarını gördüğünüz halde, nasıl olur da sırf Allah için ve benliğini göstermeden iman ve Kur’an’a hizmet eden benim gibi bir acize yardım etmiyor, destek çıkmıyorsunuz, diyerek ulema sınıfına sitem ediyor, onların yardım ve himmetlerini talep ediyor.

Batıl adamların batıl davalarındaki terki enaneyitleri ve benlik davalarından vazgeçmeleri, hak bir adama hak bir davada yardım etmeyen hak insanlara yakışmaz. Çabuk bu benlik ve gururu bırakıp İslam alimlerinin Risale-i Nurlara sahip çıkması gerekir, diye ulema sınıfına bir ihtar ve ikazda bulunuyor.

Bu bahis Üstad Hazretlerine sırf benlik ve gururdan mesafeli duran bazı alimlere hitaben yazılmıştır. Kafirler batıl bir davada terki benliği zillet saymıyorlarsa, İslam alimleri hak bir davada tam bir terki benlik içinde olmaları iktiza eder.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...