Block title
Block content

"Acaba geçici, âdi, bekàsız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse; âlem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi..." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tohum, çekirdek ve hafıza gibi varlıkların ortaya koyduğu  "saklama ve koruma" fiilleri Hafîz ve Rakîb isimlerine, bu isimler de âhirete işaret ediyor.

Şöyle ki: Dünya hayatında bütün bitki ve hayvanların en basit şeylerini dahi tohum ve çekirdek gibi şeyler ile  muhafaza eden bir Hafiz ve Rakip ismi, kainatın halifesi ve en büyük mahluku olan insanın amellerini de elbette muhafaza ve kayıt altına alacaktır. Nitekim aldığına dair kainatta çok emareler vardır. Mesela insan hafızası bunlardan bir tanesidir.  

Muhafaza ise, ancak muhasebe için yapılır. Yani Allah, insanların amellerini ve eylemlerini hesap ve muhasebe  için kayıt altına alıyor.

Hesap ve muhasebe ise ceza veya ödül için yapılır ki, en büyük ve daimi olan ceza ve ödül yeri cennet ve cehennemdir. Öyle ise kainattaki Hafîz ve Rakip isimlerinin tecellilerinin hepsi haşre ve ahirete işaret ve beşaret ediyor demektir.

Burada tek yapılması gereken, silsile halindeki mana zincirini iyi takip edip, güzel okumaktır. Yani kainattaki bütün sanatlar insan zihnini isimlere, isimlerin mana ve hükümleri de ahirete götürüyor.

Özetleyecek olursak, kainattaki her şeyin muhafaza edilmesi büyük bir muhasebe içindir. Muhasebe de mücazat ve mükafat için yapılır. Basit, değersiz ve devamı olmayan şeylerin mükemmel bir titizlikle muhafaza edilip, çok üstün ve değerli, aynı zamanda beka sahibi olan insanın amelinin muhafaza edilmeyip bir kenarda kendi haline bırakılması mümkün olmadığına göre, demek insan için bir hesap günü kurulacaktır, demektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...