Block title
Block content

"Acaba lâtif cismi, uruçta sür´atli olan ulvî ruhuna tâbi olmuş, ruh sür´atinde hareketi nasıl akla muhalif görünür?" Peygamber Efendimizin cisminin latifleşmesini akla yaklaştırmak için, bir misalle açıklamak mümkün mü?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh ile ceset tabiat olarak, yani fıtraten birbirine zıt varlıklardır.

- Ruh nurani ve latif bir varlıktır, ceset ise maddi ve kesif bir varlıktır.

- Ruh zaman ve mekan kaydından mücerrettir, ceset ise zaman ve mekan ile mukayyettir.

- Ruh bir anda binlerce işi tedbir ve tedvin edecek bir haysiyettedir, ceset ise aynı anda iki işi yapamaz.

- Ruh hafif ve kayıtsızdır, ceset ise hantal ve sakildir.

 Ruh inbisat ve tekemmül ettikçe, ceset incelir, ruha karşı direncini yitirir, onun gibi latif ve nurani olmaya başlar. Ceset kalınlaşır ve hükmünü icra ederse, yani madde ve maddi kayıtlar inkişaf edip kesafet galip olursa,  o zaman da ruh asliyetini kaybeder ve sakil bir hale dönüşür. Onun için ruh ile ceset iki mübayin rakiptir. Bir insanda bu rekabeti ruh kazanırsa, yani ruh inkişaf edip hükmünü icra ederse, ceset de nuranileşir ve hatta ruh gibi hiffet bulur.

Onun için  Peygamberimiz (asm) miraca ruhu ile beraber mübarek cesedi ile çıkmıştır. Onun mübarek cesedi de aynı ruh gibi letafet ve nuraniyet kazanmıştır. Bu yüzden her bir azası ile hem görür hem de işitirdi. Bu mertebe her insana açıktır, ama herkes o mertebelere ulaşamıyor. Yani yol açıktır, ama herkes yolun sonuna kadar gidemez. Herkes manevi inkışafı nispetinde yol alabilir.

Günümüzdeki ses ve görüntünün çok hızlı bir şekilde nakledilmesi, iletişim ve ulaşımın çok yüksek bir seviyeye ulaşması, yaya üç aylık bir yolu uçakla bir iki saatte kat etmek gibi şeyler, cesedin nuranileşmesine somut örneklerdir diyebiliriz. Hakikaten tonlarca ağırlıkta bir demir yığını olan uçağın, üç aylık yolu bir iki saatte gitmesi nuraniyetin cüzi ve kesif bir örneğidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

Lazgin

Peygamberimizin gölgesinin olmadığını duymuştum. Bu dogru mudur acaba ? Kaynağı falan var mı yoksa silik bir soz mü?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Hasais dediğimiz sadece Peygamber Efendimize (asm) has özellikler vardır. Sineklerin Onu rahatsız etmemesi (Şifa, 1/67), gölgesinin yere düşmemesi de (Şifa, 1/68) ona has özelliklerden sayılmıştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...