Acaba Risalelerde "tağut" hakkında bilgi var mıdır; varsa, nasıl geçmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tağut, insanları Allah'a (C.C.) karşı isyana sevk eden sebep ya da şahıs demektir. İsyankâr, her bâtıl mâbud şey anlamına da geliyor. Tağuta, insanların Allah’a ulaşmasının önünde duran engel ve manidir de diyebiliriz. Her insanın tağutu farklı olabilir. Kimisi için mal, kimisi için şöhret, kimisi için batıl ideolojiler, kimisi için ene, gurur ve saire.

Risale-i Nur'da bu kelime üzerine direkt bir izah ya da tefsir bulunmuyor. Lakin Üstad Hazretleri bu asrın en büyük iki tağutu olan ene ve tabiattan şöyle bahsediyor:

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Otuz seneden beri iki tâğut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri âlemdedir. Biri ene'dir, diğeri tabiattır. Birinci tâğutu gayr-ı kastî, gölge vâri bir ayna gibi gördüm. Fakat o tâğutu kasten veya bizzat nazar-ı ehemmiyete alanlar, Nemrud ve Firavun olurlar."

"İkinci tâğut ise, onu İlâhî bir san'at, Rahmânî bir sıbğat, yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa, tabiat zannedilir ve maddiyunlarca bir ilâh olur. Maahaza, o tabiat zannedilen şey, İlâhî bir san'attır. Cenab-ı Hakka hamd ve şükürler olsun ki, Kur'ân'ın feyziyle, mezkûr mücadelem her iki tâğutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi."

"Evet, Nokta, Katre, Zerre, Şemme, Habbe, Hubâb risalelerinde ispat ve izah edildiği gibi, mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtriye-i İlâhiye ve san'at-ı şuuriye-i Rahmâniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza, firavunluğa delâlet eden ene'den, Sâni-i Zülcelâle râci olan Hüve tebârüz etti."(1)

Evet, bu iki dehşetli tağut çok insanların imansız kabre gitmesine neden olmuşlar. Risale-i Nurlar ise bu iki tağutun deva ve merhemidirler inşallah.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...