"Açık saçıklık, elbette çok sû-i istimâlâta ve isrâfâta ve neslin zaafiyetine ve sukut-u kuvvete sebeptir." cümlesini açıklar mısınız; özellikle "neslin zaafiyeti" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Açıklık saçıklık nedeni ile neslin zafiyetini iki türlü anlayabiliriz:

Birisi, açıklık saçıklığın erkek ile kadın arasında karşılıklı güven ve emniyeti zedelemesinden dolayı, evliliğin azalmasının bir sonucu olarak neslin zaafa uğramasıdır. Sağlıklı ve kuvvetli bir nesil, sağlıklı ve kuvvetli bir aile yapısından doğar. Sağlıklı ve kuvvetli bir aile ise karşılıklı güven ve saygı ile mümkündür.

Tesettürsüzlük ve açıklık aile içindeki güven ve saygıyı zedelediği için, insanlar evlenmekten sakınıp, gayrimeşru yollarla kendini tatmine çalışıyor. Bu da nesil açısından bir tehlike ve zaaftır. Avrupadaki gayrimeşru hayat tarzı, genç nesli tüketip, nüfus olarak zaafa uğratmıştır.

İkincisi ise, tıbbi açıdan insanın israf derecesindeki sarfiyatından dolayı, bedenin hem enerji, hem de sperm olarak zayıflamasıdır. Açıklık saçıklık, insanı cinsel açıdan tahrik ettiği için, insan normalin üzerinde bir boşalma ile vücudunun yıpranmasından dolayı üretkenliği zayıflar. Her şeyde ifrat ve tefrit zararlı olduğu gibi, boşalmada da ifrat ve israf çok zararları da beraberinde getiriyor.

Neslin zafiyetinden kasıt üremedeki zaaftır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...