"Adaletin menfi olan kısmına verilen örneklerde; Ad ve Semud kavminden tut, şu zamanın mütemerrid kavimlerine kadar gelen sille-i tedip ve taziyane-i tazib" ibaresinde; bu tokatların İlâhî bir ceza olduğu insanlarca neden idrak edilemiyor, örnek var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerim'de âsi kavimlere gelen belalar nazara verilmekle, o kahır tecellisine sebep olan hallerden müminlerin çekinmeleri emredilmiş oluyor. Bu İlâhî tokatların birine ahlâksızlık, bir diğerine peygamberlerine zulmetme, bir başkasına ölçü ve tartıda hile yapma,…, sebep olmuşlardır. Bu tarz, çok müessir bir sakındırma yoludur.

Üstad Hazretleri Lemeât adlı eserinde, cihan harbinin bütün beşere gelen bir semavî sille olduğunu kaydeder ve bu sillenin sebebini de “beşerin Nemrudane inadı,” “maddîyyunluktan gelen dalalet-i fikrî,” “hürriyet-i hayvanî,” “hevanın istibdadı” olarak açıklar.

Kastamonu Lahikası'nda ise bu konuda şu sebeplere yer verilir:

“Dünyayı dine tercih etmek ve nev-i beşeri yoldan çıkarmak” , “Cebbar, mağrur ehl-i dalaletin tadlil ve idlâlleri”, “ medeniyetin seyyiatı ve sefaheti ve dinsizliği.”

Bizim, şu zamanda gelen bela ve musibetlerin sebebini bilmemiz ve insanların bu belalara hangi fiilleriyle layık olduklarını tahmin etmemiz zordur. Bazı musibetler bazı kavimler için kahır iken, bazıları için bir uyarma, bir İlâhî ikaz olabilir. Biz bunun ayırımını yapma durumunda değiliz. Kaderin bu ince sırları ilm-i ledün denilen gaybî bilgilere girer. Hz. Musa (as.) gibi büyük bir peygamberin bile bu ilmi öğrenmek için Hz. Hızır’la arkadaşlık yaptıkları Kur’an-ı Kerim'de anlatılır.

“Bu tokatların İlâhî bir ceza olduğu insanlarca neden idrak edilemiyor?” sorusunun cevabı, İkinci Lem’ada “Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. hakikatinin izahında geçmiştir. Cehennem azabını netice verecek bir günah işleyen kişi, eğer istiğfar etmez ve hatasından dönmezse, cehennemin olmamasını temenni eder. Şeytan bu temenniyi çok iyi kulanarak o kişiye cehennemi inkâr ettirir.

Burada da benzer bir durum vardır. Gelen musibetin İlâhî bir ceza olduğunu kabul etmeye nefisler yanaşmaz. Çünkü o takdirde, hem kendi suçlarını kabul etmiş olacaklar, hem de akıbetlerinin cehennem azabı olduğunu anlayacaklardır. Böyle bir halde, tövbe etmek ise nefse çok zor gelir. En kolay yol, o musibetin bir tabiat olayı, yahut bir başka sebeple olduğuna inanıp konu üzerinde düşünmemeyi tercih etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...