Block title
Block content

"Adavet galebe çalsa, muhabbet mümâşaata inkılâp eder. Muhabbet galebe çalsa, adavet terahhum ve acımaya inkılâp eder." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insanın kalbinde düşmanlık hissi baskın ise, bu adamın muhabbeti yani diğer insanları sevmesi gösterişten ibaret olur. Yani gerçek anlamda kimseyi sevemez, ama seviyormuş gibi davranmak zorundadır. Çünkü seviyormuş gibi davranmasa, yani herkesle kavga edip düşmanlığını açıkça gösterse, hayatı ve yaşaması zorlaşacak.   

Burada "mümaşat" kelime olarak birlikte hoş geçinmek, bir maslahat yolunu takip etmek, idare etmek, başkalarının zarar vermeyen fikirlerine uyarcasına hareket etmek ve sulh u salâh üzere durmaya mecbur olmak anlamlarına geliyor. Kalbinde düşmanlık duygusu baskın olan birisinin mümaşat içinde olması zorunlu bir durumdur.

Bir insanın kalbinde muhabbet hissi baskın ise, bu insandaki düşmanlık duygusu şefkat ve acımaya dönüşür.

Kalbi sevgi ile dolu bir insanın, diğer insanlara düşmanlık edip zarar vermesi pek düşünülemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...