"Adetâ her biri birer turra, birer sikke gibi, o gaybî Zât’tan haber veriyorlar." cümlesinde geçen "turra" ve "sikke" ifadelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osmanlı liralarının bir yüzünde padişahın tuğrası vardır ve onun ismi yazılıdır. Diğer yüzünde ise basıldığı yerin ismi (Kostantiniyye) yazılıdır. Üstat Hazretleri bu kelimeleri bütün İlâhî sanat eserlerine tatbik ediyor. Meselâ, her bir meyvede Allah’ın Rezzak (rızık verici) isminin okunması cihetiyle o meyveler birer turradırlar.

Öte yandan, yine her bir meyve bütün bir kâinat fabrikasının ortak çalışmalarıyla meydana geliyor, yâni o meyveler kâinat fabrikasından çıkan birer mücevher gibidirler; bu yönleriyle de birer kudret sikkesi taşırlar. Yâni, her meyve "Bütün kâinatı yaratıp idare edemeyen bizi yapamaz." manasını yad eder ve dikkatle seyredenlere bildirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...