Block title
Block content

Ahalinin çoluk çocuğuyla asker veya memur olması, sivil olarak bu işlerde istihdam edilmeleri ne manaya geliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, Aziz ve Hakîmdir." (Fetih, 48/7)

Ayette geçen “cünudullah”, Allah’ın orduları –askerleri- demektir. Asker ve memur kelimelerinin ortak yanı, her ikisinde de bir makamdan emir alınması ve ona göre hareket edilmesidir. Asker, kumandanının, memur da amirinin emri altındadır.

Soruda geçen “ahali” kelimesi, yeryüzünde görev yapan varlıkların tümünü içine alır. Her varlık Allah’ın emri ile vazife görmektedir. Her varlığın Allah’ı tespih etme, O’nun isimlerine ve sıfatlarına ayna olma gibi birinci dereceden görevleri yanında, insanlara hizmet etme, onların ihtiyaçlarına cevap verme gibi ikinci derece görevleri de vardır. Bu görevler, bir askerin kendi vazifesi dışında, kumandanının emriyle, icra ettiği sivil işlere benzetilmiştir.

“… Zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından, tâ yıldızlar ordusuna kadar olan cünud-u Rabbaniyeden, o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hâkimane tekvinî emirlerin, âmirane hükümlerin, şâhane kanunların cereyanları, bedahetle bir hâkimiyet-i mutlakanın ve bir âmiriyet-i küllîyenin vücuduna delalet ederler.” (Ayetü’l-Kübra)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...