ÂHİRET

Her insan, sekerat denilen can çekişme ameliyesi ile dünyadan sıyrılır. Ruh, beden elbisesini soyunur ve kendisini bir yeni âlemde bulur.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle:
“Gurub eden güneşin ertesi sabah yeniden tulû’ edeceği kat’iyyetinde, şu dünyanın manevî güneşi olan hayat dahi, harab-ı dünya ile gurubundan sonra haşrin sabahında bâki bir surette tulû’ edecektir. Ve cinn ü insin bir kısmı saadet-i ebediyeye ve bir kısmı da şekavet-i ebediyeye mazhar olacaktır.”

Dünya için hikmet âlemi, ahiret için ise kudret âlemi tabiri kullanılır. Ahirette kudret daha ön planda olacak, Meselâ, daldan koparılan meyvenin yerine yenisi hemen gelecek, bunun için bir yıl beklemek gerekmeyecektir.

Şu var ki, kudretin bu harika icraatları da yine hikmet üzere olacaktır.

Bak: Ba’s
Yükleniyor...