Block title
Block content

"Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenler,.." Mümin dalalette gidebilir mi, burayı açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dalaletin üç anlamı vardır:

Birinci anlamı küfür ve şirktir ki, bütün kâfir ve müşrikler dalalet (sapkınlık) üzeredirler.

İkinci anlamı bid'attir. Yani sünneti terk edip sünnete aykırı fikir ve davranışları benimseyen kimselere ehl-i bidat anlamında ehl-i dalalet denir. Ehl-i sünnete muhalefet eden bütün fırka ve guruplar kâfir olmasalar da ehl-i dalalettirler Mutezile, Şia, Cebriye gibi sapkın fırkalar bunlara örnek olarak verilebilirler.

Dalaletin üçüncü anlamı ise fısk ve sefahattir. Yani iman etmiş, sünneti benimsemiş, ama farzları yapmıyor ve büyük günahları da serbestçe işliyor. Bu kimselere günahkâr anlamda ehl-i dalalet denilir. “Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenler” cümlesi bu üçüncü anlamda kullanılmaktadır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...