Block title
Block content

"Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî,.." İmanlı olan biri için, neden ebedi hapis deniliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok."

"Birinci yol: O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır."

"İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-i münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği; ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muamele görecek."

"Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için, bir idam-ı ebedî kapısı, yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek."(1) 

İkinci yolda gidenler, iman edip imanın gereği gibi yaşamayan gafil ve günahkârların yoludur. Bunlar her ne kadar günahkâr olup kabir ve cehennemde azap görecek olsalar da kâfirler gibi ebedi cehennemde kalmayacaklar.

Burada anlaşılması müşkül olan “haps-i ebedî” ibaresidir.

Bu müşkülü şu şekilde tevil edebiliriz:

Siyak ve sibaka göre bu bahsin konusu kabre giriş şekilleridir. Malum, kabir ebed alemlerinin ilk aşaması olup, nihayeti kıyamet olan bir aşamadır. Sefahat ve dalalette gittiği halde, zerre kadar da olsa imanla ölen günahkâr müminlerin kabir hapsinde ebedi olarak azap görmesi kuvvetle muhtemeldir. Buradaki "ebedi" ifadesi "kabrin sonuna kadar ceza görmesi" anlamındadır. Yoksa ebedi cehennemi de içine alan bir ebed manasını taşımıyor. 

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

polat2400
Allah razı olsun...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
NECCEM

İkinci "yalnız başına bir hapis kapısı" üçüncü yol " idam-ı ebedî kapısı" ifadeleri her iki yolun da ebedi azap olacağı anlamı çıkmaktadır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...