"Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız?" diye, Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere Üstadımız öncelikle kabri nazara veriyor. Gençlere tebliğ hususunda ölüm ve kabri nazara vermek faydalı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu kısa dünya hayatı, ruhlar âleminden başlayıp cennet yahut cehennemle son bulacak olan beşer yolculuğunun çok küçük bir kesitidir. Bu hayat, bir çekirdek gibidir; ebedi saadet de, ebedi azap da bu küçük çekirdekten çıkmaktadır. İnsan nefsinin, akla ve kalbe galip gelerek onlara ölümü ve ahireti unutturmaması için İlahi fermanda âhiret ve ölümle ilgili ayetler çokça yer almıştır. Üstadımızın ifadesiyle Kur’anın üçte biri haşir ve âhirete aittir. Bu da bize gösteriyor ki, genç olsun ihtiyar olsun, bütün insanların bu dünya imtihanını kazanmalarında en büyük bir esas, ölümü hatırlamaları, kendilerini ölüm ötesine göre hazırlamalarıdır. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz de (asm.)

Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.” buyurarak ölümü çokça düşünmemizi teşvik etmiştir.

Üstadımızın, başı üzerine astırdığı levhanın bir cümlesi de: “Nasihat istersen ölüm yeter.”dir.

Bu bütün insanlar için geçerli olmakla birlikte “gençlik damarı akıldan ziyade hissi dinlediği” için gençlerin bu hatırlatmaya daha çok ihtiyacı vardır. Ancak, bu hatırlatmanın yeri, zamanı, dozu ve üslubu çok önemlidir. Üstadımız, Hakîm ismine mazhariyetinin de bir gereği olarak bu hususta şunları tavsiye etmiştir:

-Gençlere tatmak istedikleri her türlü zevkin meşru olanları da bulunduğunu anlatmak.

"Zira helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. " (Sözler)

-Gayr-i meşru dairedeki lezzetlerin zehirli bir bal gibi olduğunu, o lezzetlerin içinde çok elemler bulunduğunu ikaz etmek.

"O dairedeki bir lezzetin bazan bin elemi var. Hem hakikî ve daimî lezzet olan iltifâtât-ı Rahmâniyeyi kaybetmeye sebeptir." (Sözler)

“Haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok ârızalarla o cüz'î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer.”Asa-ı Musa (Beşinci Mesele)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...