Block title
Block content

"Ahirette bu nisbî emirler orada hakaik olur." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kâinatın çamuru, revâbıt-ı nizamı, alâik-i nakşını odur teşkil ediyor. Âhirette bu nisbî emirler orada hakaik olur."

"Hararette merâtip, ona olmuştur sebep tahallül-ü burudet. Hüsündeki derecat kubhun tedahülüdür; sebep, illet oluyor."

" Ziya zulmete borçlu; lezzet eleme medyun; sıhhat marazsız olmaz."(1)

Dünyada nispi olan güzellikler, ahirette sabit güzellikler gibi olacaktır. Mesela, açlığın tesiri ile yemekten alınan lezzet dünyada nispi bir lezzettir. Bu lezzet ahirette açlık elemi hissedilmeden tadılacaktır. Yani burada lezzetin bu tonu ve bu derecesi nispi iken, yani ancak açlık ile anlaşılabilirken, ahirette bu lezzet sabit olarak insana takdim edilecektir. Yani açlık olmadan bu lezzeti insan hissedebilecektir.  

Soğuk olmadan sıcaklığın bütün tonları ve dereceleri cennette insana ayrı bir lezzet verecektir. Çirkinlik olmadan yani müdahale etmeden bütün güzelliler ve bu güzelliklerin ara tonları cennette insana takdim edilecekler, vs...

Cennette karanlık olmadan ışığın bütün dereceleri, acı müdahale etmeden lezzetlerin bütün türleri, hastalık olmadan da sıhhatin bütün aksamı zevk edilebilecektir.

Dünyada, zıtların müdahalesi olmadan nispi emirler, yani sabit emirlerin derece ve türler anlaşılmıyor.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...