"Ahmed Galib’in Sözler hakkında bir fıkrasıdır." Barla Lâhikasındaki bu kısmı özetle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahmed Galib’in Sözler hakkında bir fıkrasıdır.

"Âdem-i ilm-i hakikattir sözün,
Tercüman-ı kenz ü vahdettir sözün."

"Hazret-i Haktan atâ-yı mahzdır,
Neş’e-i Şît-i hüviyettir sözün."

"Ders-i hikmetten bütün ulvî beyan,
Misl-i İdrîs, pür-hikmettir sözün. ..."
(...)
Şân-ı Üstadda ne dersen Galiba,
Ez ki, bir iman-ı hayrettir sözün."

(Ahmed Galib)(1)

* * *

"Âdem-i ilm-i hakikattir sözün,"

Âdem (as)’a verilmiş ilmin bir yansımasıdır Risale-i Nur. İnsanı üstün kılan en seçkin özelliği ilim ve tefekkürdür.

"Tercüman-ı kenz ü vahdettir sözün."

Risale-i Nur kainat taralasında gömülü tevhit hazinesinin parlak bir delili mukni bir tercümanıdır. Her bir şey üzerinde birlik mührünü gösterip ispat ediyor.

"Hazret-i Haktan atâ-yı mahzdır,"

Risale-i Nur bu zamanda Allah’ın insanlara tam bir lütfu ve ihsanıdır.

"Neş'e-i Şît-i hüviyettir sözün."

Âdem (as)’ın ölen oğlu Habile karşılık teselli ve neşelenmesi için verdiği Şit (as) gibi Risale-i Nur da bu asrın karanlık yüzünü aydınlatan bir lambası, hüznü neşeye çeviren bir neşesi, bir sevincidir.

"Ders-i hikmetten bütün ulvî beyan,"

Risale-i Nur'un imana dair beyan ettiği bütün dersleri; tam bir hikmet, bir yüce beyan ve bir ilham eseridir.

"Misl-i İdrîs, pür-hikmettir sözün."

Risale-i Nurlar İdris (as)’ın hikmet dolu sözleri gibidir.

"Mevc-i tûfân-ı dalâletten siper,"

Risale-i Nurlar bu asrın küfür ve sapkınlık dalgalarından koruyan bir siperdir.

"Keşti-i Nuh-u selâmettir sözün."

Risale-i Nurlar bu zamanda insanları selamete ulaştıran Nuh (as)’ın gemisi gibidir.

"Sarsar-ı ilhaddan inkaz eden,
Şû'le-i Hûd-u hidâyettir sözün."

Risale-i Nurlar bu zamanda insanları küfür ve ilhad kasırgasından kurtaran Hud (as)’ın bir hidayet parıltısı gibidir.

"Tezkiyet-bahş-ı kulûb-u mü'minîn,
Sâlihdâr-ı emanettir sözün."

Risale-i Nurlar bu zamanda mMüminlerin kalplerini temizleyen Salih (as)’ın güven veren sözü gibidir.

"Vahdetin esrarını ilân eden,
Ol Halîl-veş asl-ı millettir sözün."

Risale-i Nurlar bu zamanda tevhidin sırlarını ilan eden İbrahim (as)’ın yolu ve milletidir. (Tevhid dininin genel adı: Hanif)

"Bahş-ı zemzem eyler ehl-i hayrâta,
İsmail-i feyz-i hürmettir sözün."

Risale-i Nurlar bu zamanda İsmail (as)’ın zemzemi insanlığa bahşetmesi gibi imanın nurlarını ve feyizlerini bahşediyor.

"Mahz-ı tahkiktir, hayâletten âlâ,
Sırr-ı İshak-ı hakikattir sözün."

Risale-i Nurlar hayal değil tam bir hakikattir, İshak (as)’ın hakikat sırlarını ifşa etmesi gibi hakikatleri ifşa ediyor.

"Zümre-i Tâğutu hep berbâd eder,
Lût gibi rükn-ü salâbettir sözün."

Risale-i Nurlar hakikate başkaldıran kavimlerin helak edilmesi (Hz. Lut örneğinde olduğu gibi) küfür ve dalalet yollarını helak eden bir sağlam sütundur.

"Hep kelâmullah-ı nâtık şerhidir,
Kenz-i i'câz-ı risalettir sözün."

Risale-i Nurlar Peygamber Efendimizin (a.s.m) mucizeler hazinesinden en büyük mucizesi olan Kur’an’ın bir şerhi bir tefsiridir.

(1) bk. Barla Lahikası, 101. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi

Allah razı olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...