"Ahmed" ve "Muhammed" isimleri arasında fark var mıdır? Mesela "Mucizat-ı Ahmediye", "Hakikat-ı Muhammediye" gibi tabirlerdeki isimlerin seçilmesi nasıl olmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in her bir ismi, bir hakikatin unvanı hükmündedir. Bu noktayı nazara alarak her bir ismini tek tek inceleyelim.

Muhammed (asm) ismi, Allah tarafından övülmüş, demektir ve aynı zamanda Allah’a çok hamd eden mânalarına gelir. Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvvet ve risalet yüzünü temsil eden bir isimdir.

Ahmed (asm) ismi ise, Peygamber Efendimiz (asm)'in velayet ve kulluk cihetini temsil ediyor. Yani Allah nezdindeki makam ve mevkiine işaret eden bir isimdir.

Risale-i Nurlarda bu iki ismin çokça zikredilmesinin sebebi, daha ziyade Peygamber Efendimiz (asm)'in manevî şahsiyetini ve cephesini tarif etmek içindir. Malum, bu zamanda felsefe ve madde çok ileri gittiği için, manevî meseleler örtülü ve muallâkta kalmıştır. Risale-i Nurlar bu zamanda bu örtüyü kaldırıp, muğlaklık ve müphemiyeti izale ediyor.

Mustafa ismi, kâinatın ve mahlûkatın en mümtazı ve en müstesnası demektir. Yani Allah Resulü (asm), şu mahlûkat içinde Allah’ın isim ve sıfatlarına en büyük ve en cami’ bir aynadır. Nasıl Allah’ın isimleri içinde ism-i a'zam varsa, mahlûkat içinde de mazhar-ı azam vardır ki bu da Habib-i Kibriya Efendimizdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...