"Ahval" ve "hissiyat" kavramları arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ahval" hâl ve durum kelimesinin çoğuludur. Tasavvufta hâl kavramı bir makamın insan üzerindeki etkisine verilen bir isimdir.

Hâlin tasarrufu altında olan ve hâl tarafından kullanılan kimseye "ibnu'l-vakt", hâli kendi tasarrufuna alan kişiye ise "ebu'l-vakt" denir. Hâlleri bu şekilde kullanabilme gücüne sahip olanlara "hallerin babaları" (abaü'l-ahval) denir.

Mesela, bazı evliyaların manen sekir içine girmesi bir hâl-i manevidir ki o hâl gidene kadar evliya özür sahibi olur; çünkü hâlin etki ve cezbesi o evliyanın iradesini selbetmiştir.

"Hissiyat" her bir duyguya ait özel kuvvet ve güç manasına gelir. Mesela, göz uzvunun görme kuvvetine, kulağın duyma gücene, dilin tat alma kuvvetine his ya da hissiyat denir...

Bütün bunların ana kaynağı insanın hayatıdır. Yani bütün duygular ve latifeler hayattan kaynayıp gelmektedir.

Üstad Hazretleri bu inceliğe şu şekilde işaret etmektedir:

"Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar, pek çok esmâ ve şuûnât-ı zâtiyeye işaret eder, gayet parlak bir surette Hayy-ı Kayyûmun şuûnât-ı zâtiyesine aynadarlık eder. Şu sırrın izahı, Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından, kapıyı kapıyoruz."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...