"Ahz-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tûr'u tutmak", ifadesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey kavm-i Mûsâ! Nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? Halbuki, taşlardan ibaret olan dağlar, Onun haşyetinden ezilip dağılıyor. Ve sizden ahz-ı misak için üstünüzde Cebel-i Tûr'u tuttuğunu, hem taleb-i rüyet hadisesinde dağın parçalanmasını bilip ve gördüğünüz halde, ne cesaretle Onun haşyetinden titremeyip kalbinizi katılık ve kasavette bulunduruyorsunuz?"(1)

Cebel-i Tûr: Tûr Dağı, Mûsâ Dağı veya Harea Dağı olarak da bilinir. Mısır’da Sina Yarımadasında ve Kızıldeniz’in kuzeyinde yer alır. Yüksekliği 2.285 metredir. Kur’ân-ı Kerim'de, Tûr Dağı olarak geçer. Bu dağ Hz. Mûsâ’ya (a.s.) dört semâvî kitaptan biri olan Tevrat’ın indirildiği yerdir. Süryanice tûr, “dağ” anlamına gelir. Tûr Dağı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’a göre kutsal bir yerdir.

Ahz-ı Misak: Kelime anlamı, yemin ve söz almak demektir. Allah, Yahudi milletinden iman ve sadakat yolunda gideceklerine dair yemin ve söz almak için Hz. Musa (as)’in mucize eseri olarak Tur dağını tepelerine kaldırıyor. Şayet iman ve sadakate dair yemin ve söz vermez iseniz, bu dağı tepenize indireceğim, diyerek onları sağlam bir şekilde söz veremeye davet ve icbar ediyor. Ne fayda ki, dağın korkusundan söz veren Yahudiler, tehlike geçer geçmez yine bildikleri yola, yani küfür ve dalalet yoluna sapıyorlar.

Hazret-i Musa ve bir çok salih insan onların arasında bulunduğu için Allah onları topluca helak etmiyor.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...