Block title
Block content

"Aklı hâkim yapan mütehakkim Mutezile gibi..." Mutezile hakkında bilgi verir misiniz, Ehl-i sünnetten ayrılan özellikleri nelerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslâm dünyasında ortaya çıkan düşünce akımlarından biri de Mu’teziledir. Mezhebin kurucusu kabul edilen Vasıl b. Ata, önceleri Hasan-ı Basri’nin talebesidir. O günün tartışılan konularından biri olan “mürtekib-i kebire” yani “Büyük günah işleyenin durumu” meselesinde, hocasına muhalefet eder, O’nun meclisinden ayrılıp yeni bir ders halkası kurar. Hasan-ı Basri’nin “Vasıl bizden i’tizal etti (ayrıldı)” demesinden hareketle bu yeni ekole Mu’tezile adı verilir.

Mu’tezile mezhebi, Abbasiler döneminde iki yüz yıl boyunca devletin resmi mezhebi olur.

Mu'tezilenin iki önemli özelliği

Burada Mu'tezilenin iki önemli özelliği ifade edilmiştir:

1. Aklı hâkim yapmaları,
2. Baskıcı olmaları.

Aklı hâkim yapmaları, mu'cize gibi aklı zorlayan konularda nassı esas almak yerine aklı esas alıp tevil cihetlerine gitmeleri gibi durumlardır.

Keza, Mutezileye göre, insanların sorumlu olabilmeleri için kendi fiillerinin yaratıcısı olması gerekir. Gerçi bu fikirlerini Allahı tenzih niyetiyle yapmışlardır. Niyette isabet etmekle beraber, fikirde isabet edememişlerdir.

Baskıcı olmaları ise, görüşlerini devlet otoritesini kullanarak dayatmalarıdır. Özellikle “Kur’an mahlûktur.” görüşü, ulemaya zorla kabul ettirilmek istenir. Kabul etmeyenlere kuvvet uygulanır. İmam-ı Azam, Ahmed b. Hanbel gibi nice âlime sıkıntı verilir, işkence yapılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

Yorumlar

ufukalem
"Yoksa aklı hâkim yapan mütehakkim Mutezile gibi kendilerini Hâlıkın işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Hâlık-ı Zülcelal'i mesul tutmak mı istiyorlar?" Bu cümledeki "Hâlıkın işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Hâlık-ı Zülcelal'i mesul tutmak " ne demek, nasıl oluyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Aklı vahyin önüne geçirmek vahyi akla göre yorumlamak bir yönü ile aklı vahye rakip ve alternatif görmektir. Mesela güzel güzel olduğu için Allah güzele güzel demek zorunda demeleri bir yönü ile Allah'ı haşa mecbur kılmak anlamına geliyor. Oysa Allah bir şeye güzel der oda güzel olur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...