Block title
Block content

"Alem-i berzahta, ehl-i keşfü’l-kuburun müşahedesiyle ve bütün ehl-i hakikatin tasdikiyle ve şehadetleriyle, ekser azaplar, gençlik suistimalâtının neticesi olduğunu bileceksiniz." Özellikle suistimalat cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kabirde azap çekenlerin büyük bir kısmı, bu azabı gençliğini kötüye kullanıp haram ve sefahatte geçirdiği için kazanmıştır. Bu hakikati kalp gözü açık olan evliyalar kabre bakarak söylemişler. Gençlik hayır için de şer için de kuvvetli bir vasıta ve vesiledir. 

Evet, ibadetlerin en güzel ve en sağlam yapılacağı dönem gençlik dönemidir. İhtiyarlıkta insanın kuvvet ve takati zayıfladığı için, ibadetlerin hakkını tam veremez. Ama gençlikte insan enerjik ve kuvvetli olduğu için, ibadetleri daha bir kolay ve daha bir güzel yapar.

Mesela, namazı çevik ve tadil-i erkanına uygun bir şekilde kılar, orucu sıhhati yerinde olduğu için daha güzel tutar. Ama yaşlılıkta bel büküldüğü, takat kalmadığı için, namazın rükünlerini yarım yamalak yapar, oruçta zorlanır, kimi zaman da hiç tutamayıp fidye vermek zorunda kalır vs.

İşte gençliğin tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olması, ibadetlere güç ve takatin en dorukta bir dönem olmasına işaret içindir. Sadece namaz ve oruç için değil, diğer bütün ibadetlerde de gençlik ihtiyarlığa nispetle daha güzel ve daha avantajlı bir çağdır. İnsan cenneti de cehennemide gençlik döneminde kazanır.

Gençlik zinde ve enerjik bir dönem olduğu için, günahlara da müsait bir dönemdir. Bu sebeple cehennem amellerinin büyük bir kısmı, yani günahlar bu dönemde işlenir. Hapishane, hastane, meyhane gibi yerlerdeki adamlara sorulsa, buraya neden düştün diye, hepsi gençliğin taşkınlıkları yüzünden diyeceklerdir. Demek gençlik hayırlı işleri yapmakta kuvvetli bir vasıta olduğu gibi, aynı zamanda şerli işleri yapmakta da kuvvetli bir vasıtadır. Bu yüzden hayatımızın en önemli dönemi gençlik dönemidir, zira cennet de cehennem de bu dönemde kazanılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...