ÂLEM-İ EMİR

“Dikkat edin, halk (yaratmak) da emir de Allah’ındır” (A’raf, 54) ayetinden hareketle, âlemler iki grupta mütalaa edilmiştir: Halk ve emir âlemi.

Halk âlemi emir âlemiyle idare edilir. Emir âlemi, zamana ve mekâna bağlı değildir. Şu kâinatın görülen ciheti halk âleminden, onun idaresiyle ilgili kanunlar manzumesi ise emir âlemindendir.

Üzerine bastığımız toprakta, bir de göremediğimiz yerçekimi kanunu var. İşte o kanun emir âleminden, toprak ise halk âlemindendir.

Güneş halk âleminden, cazibesi ise emir âlemindendir.

Beden halk âleminden, ruh ise emir âlemindendir.

Bediüzzaman, mevcut ruhun da makûl kanunların da âlem-i emirden olduklarını beyan etmekle bu konuya açıklık getirir.

Yine, “Kalb de bir arştır” demekle, arşın emir âlemine merkez olduğuna işaret eder. Bedenin idaresiyle ilgili emirler nasıl kalpten çıkıyorsa, bütün âlemler de arştan idare edilmektedir.
Yükleniyor...