Alem-i emir için yaptığınız tanımda; "Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir." deniyor. İrade sıfatının tecelli etmediği bir yer mi var ki öyle oluyor, tecelli keyfiyeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İrade sıfatı" mevcut olan her şeyde tecelli eder, tecelli etmediği bir mevcut düşünülemez. Yani Allah’ın ezeli iradesi ile seçmediği, takdir buyurmadığı, tercih etmediği hiçbir mevcut kendi başına varlık ve mevcudiyet kazanamaz, bu tevhit açısından mümkün değildir.

Malum her bir isim ve sıfatın parlak bir şekilde tecelli ve tezahür ettiği bir arş bir saha bir alan vardır ki, alem-i emir de Allah’ın irade sıfatının en parlak bir şekilde tecelli ve tezahür ettiği bir arş bir saha bir alandır. İrade sıfatının bu arşta parlak bir şekilde tecelli etmesi, diğer yerlerde hiç tecelli etmediği anlamına gelmiyor.

Ayrıca alem-i emir; arşı da içine alan daha geniş daha kapsamlı ve daha mücerret bir alemdir. Alem-i emir komuta merkezi, arş ise bu merkezin bir kışlası mesabesindedir. Dolayısı ile alem-i emir bütün kevniyat ve mevcudatı içine alan ve kuşatan bir dam bir çatı gibi olmasından onda hükmeden bir sıfat her şeyde de hükmediyor demektir.

İlim sıfatı irade sıfatından daha geniş ve daha kapsamlı bir taalluka sahiptir. Mesela, Allah’ın ezeli ilmi hem Zat-ı Akdesini bilir hem mümkinatı bilir hem de muhalatı bilir. Ama Allah’ın ezeli iradesi bu üç sınıftan sadece mümkünat üstünde tecelli eder. İrade sıfatı Zat-ı Akdes ve muhalat üstünde tecelli etmez.

Şayet etmiş olsa, Allah’ın kendi zatı ve sıfatları üstünde bir tasarrufu bir değiştirmesi söz konusu olurdu ki, bu zatında mümkün değildir. Bu konular ilm-i kelam’ın derin ve zorlu konularıdır, dikkat ile üzerinde durmak gerekir.

Mesela, İlahi irade İlahi görme vasfını yok edemez; bu zatında mümkün olacak bir durum değildir. Çünkü görme sıfatı Allah’ın ezeli bir vasfıdır ve asla kaybolmaz ve kaybedilemez. Haliyle İlahi irade Allah’ın zatı ve sıfatları konusunda tecelli ve taalluk etmiyor. (Edemiyor demek edebe aykırı olduğu için o tabiri kullanamıyoruz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

fütüvvet
CEVABINIZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN.TATMN EDİCİ BİR CEVAP. ÇOK MEMNUN OLDUM. CEVABINIZ HEM AKLI HEM KALBİ İKNA EDECEK SEVİYEDE.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...