Block title
Block content

"Alem-i gaybda, âlem-i âhirette, âlem-i ervahta, rububiyet-i âmmede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle,.." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanların amellerinin, gaybi ve manevi alemlerde meyve ve netice vermesi farklı farklıdır. Mesela burada kılınan namaz kabirde ışık, mahşerde berat senedi, sırat köprüsünde şimşek hızında bir binek, cennette ise tarifi mümkün olmayan nimetler suretinde meyve ve netice verecektir.

Buna benzer bir çok amellerin uhrevi neticeleri ve meyveleri ayet ve hadislerde beyan ediliştir. Dünyadaki amellerimizin en büyük netice ve meyvesi, şüphesiz cennette ebedi ve mutlu bir şekilde yaşamamız olacaktır; diğerleri işin teferruatıdır.

Rububiyet, Allah’ın mahlukatını tedbir ve terbiye etmesidir ki, bu tedbir ve terbiye elbette ibadeti iktiza eder. Yani Allah’ın rububiyeti bir dairedir, bu daireye ancak ibadet dairesi ile mukabele edilir. Öyle ise amellerimizin en büyük meyvelerinden birisi de Allah’ın bu sonsuz şefkatli terbiyesine karşı bir cevap ve bir mukabele oluyor.

Mesela, nasıl öğretmen bizi eğitim ve öğretim ile terbiye ediyor, bizim de bu iyiliğe ve terbiyeye mukabil ona itaatli ve saygılı olmamız gerekir ve bu itaat o terbiyeye bir cevap niteliğinde olduğu için, itaat bir meyve ve netice oluyor, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...