Block title
Block content

"Alem-i insaniyet de belki hayvan âlemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor ve nokta-i merkeziyede rızık vaz edilmiş. Bütün nev i insanı ve hattâ hayvânâtı rızka adeta taaşşuk ettirip, onları umumen rızka hâdim ve musahhar etmiş." İzahı nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın Hakim ismi, kainattaki bütün mahlukata nihayetsiz hikmet ve menfaatler takmıştır. Yani hikmet ve menfaat kainat içinde büyük bir dairedir, her şeyi kuşatıyor. Bu dairelerdeki bu hikmet ve menfaatlerin merkezine ve tam ortasına da insan konulmuş. Yani kainat bir daire, hikmet ise bu dairenin içinde büyük bir daire, insan ise bu hikmet dairesinin merkezi ve medarı üçüncü büyük bir daire şeklindedir.

Rızık ise insan dairesinin içinde önemli dördüncü ve merkez bir dairedir. Tabiri yerinde ise Hakim ismi bütün mevcudatı hikmetler ve menfaatler ile donatarak, adeta kainatı insanın önüne serilen büyük bir sofra şekline çevirmiş. İnsan bu geniş ve büyük rızık sofrasına adeta aşk derecesinde bağlandırılmış. Ve sair mahlukat ise rızkın hizmetçileri şekline getirilmiş.

Özet olarak, rızık insan alemi içinde en somut ve en belirgin bir isimler yatağıdır. Yani Allah’ın bütün isim ve sıfatları rızık cephesinde net ve berrak bir şekilde tezahür eder. Âdeta Allah’ın güzel isimleri rızıkta somut hale gelir. İnsan da bu rızka aşk derecesinde müptela olduğu için, o rızık cephesinde tecelli eden isimleri okumak daha kolay hale geliyor.

Rızkın bu kudsi mahiyeti yüzünden rızka hürmet etmek insanlık içinde bir âdet olmuştur, ama çoğumuz bu derin ve ince hakikati göremiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...