"...âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika’da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu soruya Üstad Hazretlerinin verdiği cevabı ve bu cevaba yaptığımız bir izah aşağıda yer almaktadır.

"Dedi: "İslâm parça parça olmuş."

"Dedim: 'Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim alıyor. İlâ âhir..."

"Yahu, şu asılzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, her biri bir kıt'a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir."(1)

Ehli küfür nasıl insanlık için bir plan hazırlayıp, İslam’ın önünü kesmeye ve küfrü hakim kılmaya çalışıyor ise, kaderin de İslam için bir planı vardır. Kader bu planın işlemesi için ehli küfrün kurmuş olduğu çarka çomak sokup dağıtacaktır. Allah’ın insanlık için ezelde takdir ettiği mana elbette hükmünü icra edecektir.

Burada geçen “feleğin inadına” tabiri, ehli küfrün kurmuş olduğu çarkın ve sistemin tersine ve aksine demektir. Yani kafirin bir planı varsa, Kaderi ezelinin de bir planı vardır, demektir. Elbette bu iki plan birbirinin inadına ve aksine olacaktır. Bu yüzden İslam aleminin şu anki zayıflığı seni ümitsizliğe düşürmesin, istikbal feleğin inadına ve aksine İslam’ın olacaktır.

Şimdiki bazı olumsuz haller veya dağınıklıklar bir süreçtir. Bu süreç ilelebet devam etmeyecektir. Nitekim Üstad Hazretlerinin ifade ettiği mana, Birinci Dünya Savaşının o dehşetli ve perişan günlerinde söylenmiş bir ifadedir. Ve söylediklerinin büyük bir kısmı da vuku bulmuştur. Hindistan İngiliz sömürüsünden kurtulmuş, Kafkas ve Orta Asya’da yaşayan soydaşlarımız Rusya’nın egemenliğinden kurtulmuştur. Üstelik onların askeri alt yapılarını da beraberinde alarak kurtulmuşlardır. Bütün bu gelişmeler ilerideki kemal mananın habercileri ve işaretçileri hükmündedir.

Sosyal olaylar ve değişimler geniş ve dağınık olduğu için, cüzi ve basit akıllar bu olayları ve değişimleri kuş bakışı şeklinde seyredemiyorlar. Konjonktürel bakışın ve cüzi güncel olayların içinde hapsoluyorlar. İlerisi için öngörüde bulunmak, ya keskin bir kalbi aydınlık ister ya da deha derecesinde bir zekavet ile olur. Her iki hal Üstad Hazretlerinde şiddetli bir şekilde bulunduğu için, tespit ve teşhislerinde şimdiye kadar bir inhiraf ve şaşma görülmemiştir. Biz şu anki güncel olaylarla bu büyük tespiti iyi okuyamıyoruz. Üstad Hazretleri komünizmin dünyayı kasıp kavurduğu bir hengamda Sovyetler Birliğinin yıkılacağını tarihi ile bildirmiştir ve aynen de dediği gibi de çıkmıştır.

İnşallah bu ifadeler de aynı ile tahakkuk edecektir:

"Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için, vârislerim olan Medresetü'z-Zehra erkânları benim bedelime hem kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika'da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslüman’ı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde tesise başlamasının ve Kur'ân-ı Hakîmin kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur'ân-ı Hakîmin, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de bu gelen bayramını tebrikle beraber, Medresetü'z-Zehranın ve bütün Nur talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurların neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurların serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sünuhat, Devaü'l-Ye's.
(2) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 75. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Ne kadar güzel bir şerh olmuş maşaallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...