Block title
Block content

"...alem-i İslamiyenin saadet-i dünyeviyesi ... ve bilhassa terakkisi ONLARIN intibahıyla olan Arabın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor." ifadesinde geçen "onların" ifadesi kim için kullanılmıştır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ KELİME: "El-emel." Yani, rahmet-i İlâhiyeye kuvvetli ümit beslemek."

"Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslâm cemaati, müjde veriyorum ki: Şimdiki âlem-i İslâmın saadet-i dünyeviyesi, bâhusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâmın terakkisi onların intibahıyla olan Arabın saadetinin fecr-i sadıkının emâreleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ye'sin burnunun rağmına olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-i kat'iyemle derim: İstikbal, yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-i Kur'âniye ve imaniye olacak. Öyleyse, şimdiki kader-i İlâhî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak bir istikbal, ecnebîlere müşevveş bir mâzi düşmüş."(1)

Konunun akışına baktığımız zaman "onların” ifadesinden Osmanlıların hakim ve en büyük unsuru olan Türkleri anlamak mümkündür. Yani İslam aleminin yeniden dirilip ayağa kalkmasında Türk milletinin intibahı çok önemli bir unsur ve faktör olacağına işaret ediliyor, denilebilir. Bin yıl İslam alemine öncülük ve bayraktarlık yapmış bu millet inşallah yine ahir zamanda aynı misyonu üstlenecektir.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 2.936
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...