Block title
Block content

"Alem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor... Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını,.." Bu paragrafı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i misal; maddi alemle, ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem, hem maddi alemden, hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir. İnsandaki hayal kuvvesi de bu aleme açılan bir pencere hükmündedir.

Misal aleminde, şu maddi alemin bütün hususiyetleri yansır ve orada o alemin şartlarına göre tecelli eder. Burada küçük bir çakıl taşı orada dağ gibi görünür. Buradaki bir damla, orada göl gibi tecelli eder. Buranın akrebi orada büyük ve korkunç bir mahluk şeklinde görünebilir.

Şu dünya hayatında hayır ve şer, iyilik ile kötülük, güzel ile çirkin nasıl iç içe ise, orada da yansımaları iç içe olmak gerekir. Bu sebeple şu dünya hayatında olan biten her şey fotoğraf olarak çekiliyor ve kaydı misal aleminde levhalar suretinde muhafaza ediliyor.

Kötü hallerin cennet ehline gösterilip gösterilmemesi hakkında bir sarahat olmadığı için, bir şey söylemek mümkün değildir. Ama kabirdeki müminlerin kıyamet sahnesini tatlı bir korku ve ürperti ile izlemeleri nasıl mümkünse, cennet ehlinin dünyadaki kötü sahneleri böyle bir helecan ile izlemleri mümkün olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...