"...Âlem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mükerrer surette müşerref olan Celâleddin Süyutî ve asrın imamı,.." Buradaki, "asrın imamı" ifadesi ne anlama geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci çocuk: Âlem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mükerrer surette müşerref olan Celâleddin Süyutî ve asrın imamı, tahriç ve tashihle Mübarekü'l-Yemâme ismiyle meşhur bir zâtı, daha yeni dünyaya geldiği vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona müteveccih olmuş..."(1)

Burada geçen, “asrın imamı” tabiri Celâleddin Süyutî’nin müceddid ve asrının en büyük alim ve kutbu olduğuna işaret ediyor.

Her asrın bir hakim imamı ve çok büyük hizmetler yapmış imamları olmuştur ve olmaktadır. Bu hakim imamın ve imamların, kim ve kimler olduğunu takdir ve tayin etmek Allah’ın vazifesidir. Ama bunların kimler olduğu konusunda bir çok isim sayılmıştır. Onların kim olduğu konusunda eserleri ve hizmetleri ölçü olmuştur.

Mesela, geçmişte İmam Gazali, İmam Rabbbani, Abdulkadir Geylani gibi zatları bizler, yapmış olduğu hizmet ve vermiş olduğu eserlerinden tanıyoruz. “İmam” kavramı mutlak bırakıldığı için, her asırda çok alimler o imam kavramı içine girip namzet olabilirler. Bu yüzden herkes kendi meslek ve meşrebine göre bir zat-ı mübareki o makama uygun görüyor ve görebilir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Lazgin

'Celalettin-i Süyuti ve asrın adamı'  bu ifadede sanki iki farklı şahıs var gibi duruyor. Keza aynı cümlenin fiilinde çoğul eki var. Sanki asrın imamı derken başka birini kastediyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...