Block title
Block content

Alemin tılsımını açan ve beşer ruhunu zulümattan kurtaran Kelime-i Tevhid olduğu ifade ediliyor. Ancak diğer iman hakikatleri ve özellikle Efendimizle (a.s.m) ilgili itikad boyutu zikredilmiyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir önceki Söz'de kâinatın tılsım-ı muğlakını Allah’a ve ahirete imanın açtığı kaydedilmişti. Esas olan Allah’a imandır.

“Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim de mahlûkatı var ettim.”

hadis-i kutsîsi bunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Ondan sonra ahirete iman geliyor. Hadiste geçen “bilinme” manası en kâmil manasıyla insana bakıyor. Bu insan Allah’ı bildikten sonra ebediyen yokluğa mı atılacaktır? Ahirete iman bu sorunun cevabını veriyor ve bu müşkülünü hallediyor.

Peygamberler Allah’ın elçileridir. Allah’a nasıl iman edileceğini ve O’nun razı olduğu bir hayatın nasıl sürtüleceğini talim ederler. Ve insanlara ebedi saadetin yolunu gösterirler.

“Bütün ervah ve kulûbün dalaletten neş'et eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neş'et eden manevî elemlerden kurtulmaları), birtek Hâlık'ı tanımakla olur. Bütün mevcudatı, birtek Sâni'a vermekle necat buluyorlar, birtek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar.” (Sözler, Otuz Üçüncü Söz, On Birinci Pencere)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Söz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 7365 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

çekirdek
"O iki yol başında ciddî bir adamı gördüler. Ondan sordular: “Hangi yol iyidir?” O dahi onlara dedi ki: “Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir.” cümlesi risalete de işaret ediyor.
Log in or register to post comments
BENZER SORULAR
Yükleniyor...