Alevi ve Sünni Müslümanların kaynaşmasının reçetesi olan Dördüncü Lem'a hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu risaleyi baştan sona yazıyla izah etmek çok zaman alacağı için, alt yapısı hazırlanan sesli ve görüntülü sohbetlerin başlamasıyla birlikte bu risalenin de izahını oraya havale ederek, özet olarak şunları ifade edelim:

Dördüncü Lem'a, Ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli bir toplumsal yarasını tedavi edecek teşhiş ve tedavileri ihtiva eden bir eserdir. Hassas bir konu olan ayrılıkları kaşıyarak ülke insanını kutuplaşmaya iten mihraklar, temelde kardeş olan ve ancak yüzeysel denebilecek bir kısım farklılıkları bulunan Sünni - Alevi kadeşleri karşı karşıya getirdiler. Sürekli potansiyel bir gerilimin parçası olarak ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı bir silah olarak kullanmaktadırlar.

İşte, Dördüncü Lem'ada Alevi- Sünni ayrılığının nereden kaynaklandığı, dayanakları ile birllikte izah edildikten sonra, bu farklılıkların kavga vesilesi olamayacağı ve ehl-i dalaletin bu nisbi ayrılıkları, her iki tarafı mağlup etmek için bir silah olarak kullandığı anlatılmaktadır. Son olarak ise birlik ve beraberlik çağrısı yapılmaktadır. Şöyle ki:

"Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î meseleleri bırakmak elzemdir."(1)

(1) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...