“… âlî meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikatı;” ifadesinde geçen “gizli hakikatten” ne kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gizli hakikat denilince akla ilk gelen mana, Kur’an'ın kelamullah olmasıdır. Zira gizli kelimesi gaybı hatırlatır. Ve iman, gayb için söz konusudur. Kur’an bir kitap olarak maddesiyle herkese görense bile, onun Allah kelamı olduğu ancak müminlere görünür.

Öte yandan, bu cümlede Kur’an-ı Kerim için yapılan, “en ruhlu ve hayat-feşan, en hakikatlı ve saadet-resan, en cem'iyetli ve mu'cizbeyân, âlî meziyetleriyle yaldızlı” şeklindeki tavsiflerin de, her biri yine birer gizli hakikat olarak düşünülebilir. Bu gizli hakikatleri görmenin ilk şartı iman, ikinci şartı ise ilimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...