Block title
Block content

"Alim olsun, ami olsun her kim..." ifadesinden sadece Arapların kastedilmediği anlaşılabilir. Ama Arap olmayan birçok insan dinleyip de "en üstün veya -haşa- en aşağı" fikrine gelmez. Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Kur'ân'ı tanzir etmek, taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebep var. Birisi düşmanın hırs-ı muârazası, diğeri dostlarının şevk-i taklididir ki, şu iki sâik-i şedid altında milyonlar Arabî kitaplar yazılmış ki, hiçbirisi ona benzemez. Âlim olsun, âmi olsun, her kim ona ve onlara baksa, kat'iyen diyecek ki, 'Kur'ân bunlara benzemez; hiçbirisi onu tanzir edemez.' Şu halde, ya Kur'ân bütününün altındadır -bu ise bütün dost ve düşmanın ittifakıyla battaldır, muhaldir- veya Kur'ân, yazılan umum kitapların fevkindedir."(1)

Evvela, Kur’an’ın diğer kelamlardan üstünlüğünü ve farkını anlamak için ille de Arap olmak gerekmiyor. Başka kavim ve dillerden olan insanlar da onun kıraat ve edasından etkilenebiliyorlar. Ezan sesinden etkilenip İslam’ı seçenlerin sayısı bile azımsanacak bir rakamda değildir.

İkincisi, Kur’an’ın tefsir ve meali ne kadar Kur’an’ın orijinalinin yerini tutmamış olsa da, onun diğer kelamlardan farkına ve üstünlüğüne işaret edecek bir vasfa sahiptir. Bu metot ile her kavimden insan Kur’an’ın üstün yapısını kavrayabilir.

Üçüncüsü, Kur’an öyle bir camiiyettedir ki, insanın sadece aklına hitap etmiyor. Kur’an kalp, ruh, vicdan, göz, kulak gibi azalara ayrı ayrı mucizeler bahşetmiş. Tevafuklu Kur’an göze hitap eden bir mucize iken, kıraatindeki haşmet ve mehabet, selaset, akıcılık, kulağa ve kalbe işler, bunu hissetmek için ille de Arap olmak gerekmiyor.

Dördüncüsü, İslam potasında erimiş olan Müslüman kavimler artık Kur’an’ dilinin Arapça’dan öte  evrensel bir ibadet ve iman dili olduğunu kanıksamıştır. Hatta öyle ki, hacca giden ami Türkler ezanı işitince "Araplar da Türkçe ezan okuyorlar!.." diye hayret etmişler. Yani ezan öyle bir içselleştirilmiş ki,  Araplarınki  kadar bizden olmuş.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...