Allah bazı şeylere yasak koyarak neden bir eylemi yapmamızı sınırlasın ki? İnsana zarar vermedikten sonra (sakal örneği verilebilir) ne diye haram olsun? Risalelerde bu konu nasıl izah edilmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, haram ve helalleri insanı imtihan ve terbiye etmek için koymuştur. Bu sebeple, şu neden haram, bu neden helal kılınmış demek yanlış olur. Burada önemli olan insanın Allah’a ne kadar itaat edebileceğidir. Bu itaatin şekil ve kemiyeti tamamen Allah’a kalmış bir şeydir.

Allah bizi sakalı kesmekle de emredebilirdi. Burada önemli olan, İlahi emir ve buyruklar ve bunlara itaat edilmesidir. Biz bu emirlere ne kadar boyun eğebilirsek, imtihan ve terbiyeyi o nispette güzel ifa etmiş oluruz. İşin bu cihetine ubudiyet, yani kulluk deniliyor. İbadetlerin şekil ve formatı da tamamen Allah’ın irade ve hikmetine bağlıdır.

Diğer bir husus: Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Allah, haram ve helalleri insanı imtihan ve terbiye etmek için koymuştur. Yoksa mutlak manada haramlar çirkin olduğu için, Allah haramlara çirkin demek durumunda kalmamıştır. Allah bir şeye çirkin der, o şey çirkin olur; bir şeye güzel der, o şey de güzel olur. Çirkinlik ve güzelliğin belirleyicisi Allah’ın irade ve takdiridir. Yoksa batıl Mutezile'nin iddia ettiği gibi, bir şey aslı itibari ile çirkin veya güzel olduğu için Allah onlara güzel ya da çirkin demek zorunda ve durumunda kalmamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...