"Allah bir ism-i câmi’ olduğundan, Esmâ-i Hüsnâ adedince tevhidler, içinde bulunur." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah ismi, zati isimdir; diğer bütün isimler bu ismin içinde yer almaktadır. Temsilde hata olmasın, adı Ahmet olan bir adam düşünelim. Bu adam aynı zamanda cömert olsun, berber olsun, doktor olsun, hakim olsun vs. yüzlerce sıfatı olsun. Ahmet dediğimiz zaman bütün bu sıfatlar ve isimler de onun içine girmiş olur. Yani Allah dediğimizde, kudreti de kastetmiş oluruz. Adaleti de kastetmiş oluruz. Hikmeti de kastetmiş oluruz. Dolayısı ile La ilahe illalah dediğimiz zaman, La adle illalah de demiş oluyoruz. Yani Allah'tan başka adil yoktur ve hakeza. Mesnevi-i Nuriye'de geçen şu ifadelerin her biri tevhid örneklerini içermektedir:

"İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envâiyle Lâ ilâhe illâ Hû diye tevhidi ilân ediyor. Çünkü aralarındaki tesanüt böyle iktizâ ediyor."

"Ve o tabakat ile envâ, bütün erkânıyla Lâ rabbe illâ Hû diye ilân-ı şehadet ediyor. Çünkü aralarındaki müşabehet böyle istiyor."

"Ve o erkân bütün âzâsıyla Lâ mâlike illâ Hû diye şehadetlerini ilân ediyorlar. Çünkü aralarındaki temâsül böyle iktizâ eder."

"Ve o âzâ, bütün eczâsıyla Lâ müdebbire illâ Hû diye şehadet eder. Çünkü aralarında teâvün ve tedahül vardır."

"Ve o eczâ, bütün cüz’iyatıyla Lâ mürebbiye illâ Hû diye olan şehadetini ilân eder. Çünkü, aralarındaki tevâfuk, kalemin bir olduğuna delâlet ediyor."(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şemme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

hafızmehdi
allah razı olsun verimli cevap..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...