"Allah, Ganiyy-i Muğnîdir; her şeyin anahtarı Ondadır. Bir insan Allah’a hâlis bir abd olursa, Allah’ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur." Burada geçen "Ganiyy" ve "Muğni" arasındaki farkı izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

El-Ğaniyy; müstağnî olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zatında ve sıfatında başkasına ihtiyaç duymayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu, çok zengin olan demektir.

"Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır." (Fâtır Suresi, 35/15)

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'tan korkmanızı emrettik. Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, hamd ve senâ O'na layıktır. (Nisâ Suresi, 4/131)

El-Muğni; dilediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden ve mahlûkatının her türlü ihtiyacını giderip zengin eden demektir.

"Allah, dilediğine hesapsız rızık verir." (Bakara Suresi, 2/212)

"Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine -genişletir- yayar ve daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir." (İsra Suresi, 30)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...