"Allah göstermesin, bir mecburiyet-i kat’iye olursa, komünist ve masonlar hesabına ona sebebiyet verenler bin defa pişman olacaklardır." İzah eder misiniz, bu ifadeler müspet harekete zıt değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“...Fakat İslâmiyetin asırlardır bayraktarlığını yapan kahraman Türk milletinin mâsum çoluk çocuk ve ihtiyarlarına karşı Risale-i Nur’un bizlerde husule getirdiği kuvvetli şefkat itibarıyla ve Kur’ân-ı Hakîmin bizleri maddî mücadeleden men edip elimizde topuz yerinde Nur olması haysiyetiyle ve bütün kuvvetimizle mesleğimizin icabı olan âsâyişi temin etmek esasıyla, o zâlimlere maddeten mukabele edemedik. Yoksa, Allah göstermesin, bir mecburiyet-i kat’iye olursa, komünist ve masonlar hesabına ona sebebiyet verenler bin defa pişman olacaklardır."(1)

Ağır suçlar ile ceza arasında zorunluluk derecesinde bir gereklilik bağı bulunuyor. Allah, suça ceza verme konusunda aceleci davranmaz, bazen hoşgörür bazen affeder bazen tehir eder bazen suçun niteliğine ve büyüklüğüne göre cezalandırır ve bunun örnekleri tarihte çoktur.

Gayretullaha dokunan, dine dokunan suçlar dünyada da olsa genellikle cezasız kalmaz. Allah bu tarz suçları deprem, sel, kıtlık, savaş vs. gibi yollarla cezalandırır. Bunun müspet hareket etmekle ilgili bir ilgisi bulunmuyor. Âdetullah bu şekilde cereyan ediyor.

“Komünist ve masonlar hesabına ona sebebiyet verenler bin defa pişman olacaklardır." ifadesi de bu âdetullaha, bu gerçeğe bir işaret oluyor. Yani dinsizlik adına dindarlara zulmedenler bilsinler ki "Allah sizin bu zulmünüzü cezasız bırakmaz, haddinizi bildirir, ayağınızı denk alın." denilmek isteniyor. Burada müspet hareket prensibine ters düşen bir taraf bulunmuyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 22. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...