Allah için Üstad zaman zaman "vücut" sıfatını kullanıyor. Aynı zamanda Allah'ın zati sıfatlarından olan "vücut" sıfatını nasıl anlamamız lazımdır? Ayrıca "Kıyam bi nefsihi / Allah'ın varlığı kendindendir" diye ifade ediliyor. Bunu da açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zati sıfatlar, Allah’ın tenzihi ve selbi sıfatlarına denir. Bunlar vücûd, kıdem, beka, muhâlefetün lil-havâdis, kıyâm bi-nefsihî, vahdâniyetdir. Bu sıfatlar Allah hakkında câiz olmayan mâna ve halleri bertaraf etmek için tedbir amaçlı konulmuş vasıflardır. Bu tenzihi sıfatlar iş ve icraat yapmazlar, onun için Allah’ın Zât-ı Akdesinin aynı kabul edilmişlerdir. Yani bu sıfatlar Allah’ın zâtının aynısıdır, başka bir mâna ve gayrılık ifâde etmezler.

Mesela; vücûd sıfatı Allah’ın zâtının varlığını ifâde eden bir sıfattır. Zıt mana olan âdemi, yani yokluğu bertaraf eder. Kıdem, başlangıçtan münezzeh olmasını gösterir. Bekâ ise, sonu olmamayı ifâde eder. Bu sıfatlar mevcut ve fâil değillerdir, bir kudret, bir irâde gibi varlıkları ve tasarrufları yoktur.

Kıyam bi nefsihi, Allah’ın varlığının kendinden olmasını ifade eden bir sıfattır. Yani Allah varlığını bir başka varlıktan almış değildir. O ne doğurdu, ne de doğuruldu, onun varlığı ezeli olarak vardı.

Allah’ı, -haşa- başka bir Allah yarattı dersek, o Allah’ı kim yarattı sorusu devreye girer ki, bu sorunun ardı arkası kesilmez. Öyle ise yaratılmaktan, oluşumdan, hudustan, mukaddes ve münezzeh, varlığı ezeli olan bir İlaha muhtacız ki, bu mantıksız soru zinciri son bulsun.

Bir tren katarının en son vagonunu bir önceki vagon çeker, onu ise bir önceki çeker ve hakeza. Bütün vagonları ise en baştaki lokomotif çeker ki, bu lokomotifi çeken başka bir vagon yoktur ve onun gücü kendindendir, denilir. Şayet öyle olmamış olsa idi, sayısız ve sonsuz vagonları tasavvur etmek gerekirdi ki, bunun yanlışlığı ve batıllığı zahirdir.

İşte, "her şeyi Allah yaratmıştır, ama Allah’ı kimse yaratamaz ve Onun varlığı ve gücü kendindendir" esası muhkem bir esastır. Bunun dışındaki tasavvur ve düşünceler batıl ve hurafedir.

Özet olarak, hep var olmuş, hiçbir zaman yokluk yüzü görmemiş ve görmesi de mümkün olmayan bir Zat-ı Akdes’e, "Ne zaman var olmuş?" demek, tutarsız ve kendi ile çelişen bir ifade olacağı için, "Kıyamı bi nefsi" demek aklen vacip oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...