Block title
Block content

"Allah kalbin bâtınını iman ve mârifet ve muhabbeti için yaratmıştır." cümlesini izah eder misiniz; kalp duadan mı yaratılmış?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Allah kalbin bâtınını iman ve mârifet ve muhabbeti için yaratmıştır."(1)

“Kalp duadan yaratılmış” ifadesi ile “dua etmek için yaratılmış” ifadesi arasında çok fark var. Burada kalp Allah’a iman edip dua etmek için yaratılmış deniliyor.

Nasıl göz ilahî sanatları görmek, kulak sesleri işitmek, dil tatmak, burun koklamak için yaratılmış ise, kalp de Allah’a iman edip Onu sevmek Ona meyletmek için yaratılmıştır. Kalbin yaratılış amacı bu gibi şeylerdir. Şayet kalbi mecazi şeyleri sevmek ve onlara meyletmekte kullanırsak, amacından saptırmış oluruz.

Gözün namahreme bakması nasıl haram ise kalbin mecazi şeylere yönelmesi ve meyletmesi de o şekilde haramdır.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye; İkinci Zeylin Birinci Kısmı. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...