"Allah lafza-i celâlin, "endâden" lafzı üzerine takdimi, Allah'ın daima hazır olduğunu düşünmek lüzumuna; ve nehyin menşei, şerikin Allah için yapılışı olduğuna işarettir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" للّٰهِ Lafza-i Celalin üzerine takdimi, Allah'ın daima hazır olduğunu düşünmek lüzumuna ve nehyin menşei, şerikin Allah için yapılışı olduğuna işarettir."(1)

"Öyleyse Allaha eş ve ortak koşmayınız." (Bakara, 2/22.)

Burada cümle içinde geçen Allah lafzının “endâden” lafzından önce zikredilmesinin sebebi izah ediliyor.

Putlar, şerikler demektir. Bütün şirk unsurları bu kelime içinde dürülüdür.

Allah lafzı insana huzuru ve Allah’ın daima hazır bulunduğunu ihtar ve ikaz içindir, yani bu manaya işaret ediyor. Yani insan her halinde Allah’ı unutmamak gerektir.

Ayet, yasaklama üzerine gittiği için, yasaklanan şey; Allah’ın Zatına ve sıfatlarına yapılan şirklerdir. Allah’ın Zatını ve sıfatlarını en geniş manada temsil eden özel isim; "Allah" lafzı olmasından, elbette "Allah" lafzının yasaklanan şeylere nispet edilmesi gerekir. Bu yüzden yasaklanan şeyden önce, "Allah" lafzı gelir. Yani Allah, bunlara kıyas ve teşbih edilemez, denmek isteniyor.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 21-21. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...