Block title
Block content

"Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir." sırrına mazhar olmak ne demektir? Bu âyet-i kerîme hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bir insanda nihâyetsiz kabiliyet-i şerrin, nihâyetsiz kabiliyet-i hayra inkılâb etmesi nasıl olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“...Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir...”(Furkan, 25/70)

Küfürden dönerek îman yoluna giren bir insanın, kötülükleri iyiliklere çevrilir. Bazı zâtlar, bu âyet-i kerîmeyi “onların daha önce yaptıkları günahların sadece affedilmekle kalmayıp sevaba inkılap edeceği” şeklinde tefsir etmişlerse de bu yorum fazla rağbet görmemiştir. Çoğunluğun benimsediği mâna şudur:

"Küfür yolundan dönüp imâna giren, yahut günah ve isyanı terk edip itaat ve ibâdet yolunu tutan kişilerin geçmiş günahları affedilir. Bunların hayırlı ve güzel ameller işlemeleriyle önceki kötü halleri iyiliğe dönüşmüş olur.  Şirk ehli iken tevhide dönmeleri, yalandan vazgeçip doğru söylemeleri, ahlâksızlığı bırakıp iffetli kişiler olmaları, zulümden vazgeçip adâlet etmeleri onların kötülüklerinin iyiliğe dönüşmesi demektir."

Allah, samimi olarak tövbe eden bir müminin günahını affedilebilir, ancak bu günah sevaba dönüşmez.

Üstat Hazretlerinin bu derste verdiği mânaya göre “seyyiatın hasenata tebdil edilmesi”, onların şerde kullandıkları kabiliyetlerini, bu defa hayır cephesinde kullanmaları ve sevap meyveleri almaları demek olur.  Meselâ, daha önce Müslümanlar aleyhinde şiirler yazan bir şair, İslâm dâiresine girdiğinde aynı kabiliyetini îman cephesinde ve Müslümanların lehinde kullanmaya başlar. Veya, daha önce küfür cephesine malî yardımda bulunan bir insan, imana geldiğinde aynı servetini bu defa hayırlı işlerde ve İslâm’ın tealisinde harcamaya başlar.

Üstat Hazretleri insanın “kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye”sine bir had konulmadığını, bunların yanlış kullanılmasıyla "nihayetsiz cinâyetler" işlenebileceğini beyan ediyor. Buna göre aynı kuvvelerin müsbet sahalarda kullanılmasıyla da "nihayetsiz hayırlar" vücûda gelebilir. Böylece  kötülükler (seyyiat)  iyiliklere (hasenata)  dönmüş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...