Block title
Block content

Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler nurdan yaratılmış itaatkâr varlıklardır. İnsanlar için var olan erkeklik ve dişilik onlar için söz konusu değildir. Bununla beraber, bazı inançlarda -hâşâ- “Melekler Allah'ın kızlarıdır.” inanışı, eskiden beri var olagelmiştir. Kiliselerde melek suretlerinin dişi olarak gösterilmesi, bunun misallerinden biridir.

Hatta bunun izleri, Müslüman toplumda bile bir derece kendini göstermektedir. “Melek” isminin kız ismi olarak kullanılması bunun sebeplerinden biri olabilir. Bazı tablolarda Hz. İsmail’in kurban edilme manzarası tasvir edilirken, koçu getiren meleğin “kanatlı bir kız” şeklinde çizilmesi, bu yanlış kabulün yansımalarındandır.

Kur'an-ı Kerîm gayet net bir şekilde bu tür inanışları reddeder, batıllığına dikkat çeker. Mesela:

“Onlar, Allah'a kızlar isnad ediyorlar. O, bundan münezzehtir. Kendilerine ise erkek çocukları isnad ederler.” (Nahl, 16/57)

“Yoksa Rabb’iniz oğulları sizin için seçti de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz vebâli büyük bir söz söylüyorsunuz!” (İsrâ, 17/40)

“Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Acaba onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların bu şâhitlikleri yazılacak ve hesaba çekileceklerdir.” (Zuhruf, 43/19)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...