Block title
Block content

Allah'a iman neden diğer iman esaslarından daha önemlidir? Allah´a iman nasıl insanın hayatını anlamlandırır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’a iman esası, bir binanın temeli ya da bir ağacın kökü gibidir. Nasıl temel ve kök olmadan bina ve ağaç olamaz ise, Allah’a iman esası olmadan da diğer iman esasları olamaz. Zira imanın bütün dal ve budakları Allah’a iman esası üstünde şekillenip büyüyor. 

Mesela, Allah’a iman etmeyen birisinin, Allah’ın ilminin bir unvanı olan kadere iman etmesi düşünülemez. Yine ahireti var edecek olan Allah’a iman etmeden, direkt olarak ahirete iman etmek mümkün değildir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. İmanın bütün şubeleri Allah’a iman esası üstüne kurulmuştur.

İman ve hidayet, insanın iradesi ile kabul ettikten sonra, Allah tarafından kalbe indirilen bir nur bir ışıktır. İnsan bu ışık ve nur sayesinde bütün alemler üzerinde tecelli eden Allah’ın isim ve sıfatlarının nakışlarını okur. Bu ışık sayesinde kainatın sırlarını keşfeder. Tıpkı karanlık bir mahzende ışıkların yanması ile eşyanın görülmesi ve karanlığın gitmesi gibi, insan küfür ve dalalet karanlığında iken, iradesinin sarfından sonra gelen bu iman ve hidayet nuru ile bütün alemi ve kainatı aydınlanıyor. İşte o alemleri aydınlatan ve kainatı ışıklandıran ve her şeyin sırrını çözdüren şey iman ve hidayettir ki, bunları kalbe akıtan hakiki fail Allah’tır.

İmanın nur ve ışık olması ise, her şeyin ve her hadisenin arkasında Allah’ın isim ve sıfatlarını görüp, her olayın gerçek ve ilahi cephesini okuyabilmek anlamındadır.

 Mesela, insan için ölüm en büyük bir olaydır. Ölüme imanın nuru ve ışığı ile bakarsak, ölüm bir yokluk ve hiçlik değil, ebedi bir alemin başlangıcı ve bir geçiş noktasıdır. Küfrün karanlıklı bakışı ile bakarsak, ölüm insanı sevdiklerinden ebedi olarak ayırıp, hiçlik ve yokluk kuyusuna atan dehşetli ve azaplı bir hadisedir. İşte imanın bu nurlu bakışı her olayın gerçek ve aydınlık yüzünü gösteriyor. İmanın nur ve anlamlı olması bu manayadır. Ölüm olayı gibi, insanın aklı ile çözemediği daha nice olay ve hadiseler vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...