Allah'ı hatırlamak bölümü (bahsi) Risale-i Nur Külliyatı'nın neresinde, nasıl geçiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tefekkür ve zikir, Allah’ı anmak ve hatırlamak manasına geliyor ki, Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamı bu cihetle zikir ve tefekkür kapsamındadır. Öyle ise Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamına Allah’ı hatırlatan nazarı ile bakabiliriz.

Ayrıca Allah’ı hatırlatma ile ilgili bahisler şu şekilde zikredilmiştir:

"Hususan fesâd-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hâtıra, bir huzur-u İlâhi hâtırasına inkılâp eder. Hattâ en küçük bir muamelede, hattâ yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyyeyi mürâât ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevaplı bir ibadet ve şer’î bir hareket oluyor. Çünkü o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ittibâını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan, Şâri-i Hakikî olan Cenâb-ı Hakka kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır."

"İşte, bu sırra binaen, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir."
(1)

Peygamber Efendimiz (asv)'in sünneti; insan hayatının her tarafını kuşatmıştır. Sünnetin en büyük gaye ve amacı; her hususta Allah’ın razı olacağı davranışı sergilemek ve her şeyde Allah’ı hatırlatacak amellerde bulunmaktır. Yani ben gündelik ve sıradan işlerimde sünnete uygun hareket edersem, hem o işlerim ibadete dönüşür, hem de sürekli Allah’ı akılda ve hatırda tutmama sebep olur. Bu yüzden her halimizde sünnete tabi olmalıyız ya da olmaya gayret göstermeliyiz.

Peygamberimiz (asv)'in bütün davranış ve fiilleri, Allah’ın kontrolünde ve rızası dairesinde olduğu için, onun her hareket ve davranışı insanlığa bir model, bir rehberdir. İman edenler olarak bizim en büyük gayemiz; Allah’ın rızasını kazanmak ve onu sürekli hatırlamak olduğuna göre, Allah’ın rızasını kazanmanın ve onu sürekli hatırda tutmanın en kestirme ve güzel yolu hayatımızı sünnete göre yaşamaktan geçiyor.

Zincirleme olarak sünnet Peygamberimizi (asv), Peygamberimiz (asv) de Allah’ı hatırlatır ve böylece kalp sürekli Allah’a yönelir ve ona müteveccih olur.

Aslında hemen hemen bütün Külliyat bize Allah'ı esma ve sıfatları ile anlatmaktadır. Tümünü düzenli olarak okumakta fayda vardır. Özellikle On Birinci Lem'a risalesini okumanızı tavsiye ediyoruz.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...