"Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur; dersini verdiği gibi, kendini unutmuş, kendinden haberi yok..." Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, İkinci Hatve'yi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ HATVEDE:"
" وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْ dersini verdiği gibi, kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse, başkasına verir. Fenâ ve zevâli görse, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, nefs-i emmârenin muktezasıdır."

"Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi, şu hâletin aksidir. Yani, nisyân-ı nefis içinde nisyan etmemek. Yani, huzuzat ve ihtirasatta unutmak; ve mevtte ve hizmette düşünmek..."(1)

Bu ayette Cenab-ı Hak kendisini unutanlara ceza olarak onlara da kendilerini yani varlıklarını veya yaratılış gayelerini ve hikmetlerini unutturur.

- Kendisini unutan ve kendinden haberi olmayan bir insan ne yapar?

Ölümü düşünse üstüne almaz. Fena ve zevali görse itibar etmez. Külfet ve hizmet zamanında kendini unutur; nefsine bir pay çıkarmaz. Fakat menfaatte ve hazlarda ise nefsini düşünür. Şiddetle tarafgir olur ve bu şekilde terbiye edilmemiş, devamlı günah ve isyan içerisinde nefs-i emarenin derekesine düşer.

- O halde bu durumda olan bir insan nasıl muamele etmelidir?

Bu makamda olan bir insanın tezkiyesi, terbiyesi ve temizlenmesi, yukarıdaki telakkilerin ve nefsi algıların zıt olarak işletilmesidir. Yani nefis kendini unutmayacak; varlığının amaç ve gayesini her zaman düşünecek. Menfaatte, hazda ve ihtiraslarda nefsine itibar etmeyecek, ancak ölümde, hizmette ve ubudiyette mesuliyeti üstüne alarak vazife ifa edecektir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...