"Allah’ım! İhlâs Sûresinin hakkı için, bizi ihlâs sahibi olan ve ihlâsa eriştirilen kullarından eyle. Âmin, âmin." İhlâs Risalesinin sonundaki duada, İhlâs sûresine atıfta bulunulmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ سُورَةِ اْلاِخْلاَصِ اِجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخْلَصِينَ. اٰمِينَ اٰمِينَ
(Allah'ım! İhlâs Sûresinin hakkı için, bizi ihlâs sahibi olan ve ihlâsa eriştirilen kullarından eyle. Âmin, âmin.)

"İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. âyetteki 'O' diye çevirdiğimiz 'hüve' zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir." (bk. Bakara 2/255).(1)


İhlas, bir ve tek olan Allah’ın rızasını kazanmak anlamına gelirken, İhlas suresi de Allah’ın bir ve tek olduğunu ifade eden en veciz en özlü en beliğ bir suredir. Dolayısı ile ihlas ile İhlas suresi arasında çok sıkı bir ilişki vardır.

Kalbinde, ruhunda, vicdanında İhlas suresini dolayısı ile de tevhidi hazmedememiş birisinin ihlası kazanması mümkün değildir. Yani ihlasın mukaddemesi İhlas suresini her cihetle idrak etmektir.

Müfessirler İhlas suresinde ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden "Ahad" terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “Samed” terimi üzerinde durmuşlardır. Allah’ın birliğini her açıdan idrak edemeyen birisinin tam bir ihlasa erişmesi mümkün değildir.

İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmaktadır.

“İhlâs”, dini hâlis yapmak, şirk bulaşıklarından temizlemek ve sadece Allah’a kulluk etmek demektir.

Ayrıca İhlas suresinin fazileti çok büyük olduğu için, bu sureyi vesile ve şefaatçi yaparak edilen dualar kabule karin olur.

(1) bk. DİB. Web sayfası Kur'an Tefsiri, İhlas suresi. Erişim: 10.6.2020/07.45.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...