Allah'ın bu kainatın tek yaratıcısı, Hz. Muhammed (sav)'in de onun kulu ve resulü olduğunu aklım kabulleniyor; ama bu kabullenmeyi kalbime bir türlü indiremiyorum. Bundan dolayı çok mutsuzum. Üstad'ın "eğer kalbin ölmediyse" bahsettiği hâl bu mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazen şeytan, kalbin hükmü ile vesvesenin hükmünü biribiri ile karıştırıp, insanı evhama sürüklüyor. Şeytanın telkininden gelen çirkin sözler kalbin hükmü gibi algılanıyor ve insan telaşa kapılarak; "Acaba kalbim bozulmuş mu, ya da imanımda bir şek ve bir şüphe mi var?" diyerek endişe ve ümitsizliğe kapılıyor. Zaten şeytanın istediği de insanın ümitsizliğe ve yersiz telaşa kapılmasıdır.

Üstad Hazretlerinin vesvese bahsinde dediği gibi; vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için insanı mesul etmez. Tek zararı, mesul oldum zannına düşüp ümitsizliğe kapı açmaktır. Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi, kalbin bu durumdan müteessir olup üzülmesidir. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez ve mutsuz olmaz. Demek bir insan, şeytandan gelen vesveseden üzülüp sıkılıyor ise, bu onun kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir.

Vesvese, insana terakki etmek ve teyakkuzda kalmak için musallat edilmiştir. Yani insan vesvese ettiği şeyi araştırıp talim ederse, insan için bu ilmen bir terakkidir. Düşmanı olmayan bir ülkenin nasıl savunma ve askeri gücü zayıflayıp atalete düşüyor ise, aynı şekilde düşman ve mücadele edeceği bir şey olmayan insan da fıtraten yeknesak ve atıl bir vaziyette kalıyor. Halbuki dünya bir imtihan ve terakki yeridir. Terakki ve imtihan içinde de mücadele ve mücahede etmek gerekir. Mücadele ve mücahede için de düşman ve rakip gerekir. İşte vesvese insana terakki için musallat edilmiş bir düşmandır.

Bu vesvese düşmanına karşı en güzel silah ilimdir. Yani vesvese edilen şeyin içyüzünü bilmek ve o konuya etraflıca vakıf olmak, vesvesenin halli için kafidir. Bu yüzden, korkmadan, telaş etmeden vesvesenin geldiği noktaları talim ve tedkiki yoluna gidilmelidir. Vesvese ilmin müşevvikidir.

Şayet kalp ölüp, imansız olsa idi, akla da tesir edip kabul etmesine mani olurdu. Yani kalbin onaylamadığı bir şeyi akıl da kolay kolay onaylamaz. Bu sebeple kalp ve akıl uyum içinde çalışıp uyum içinde hareket ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...