Allah'ın “değiştiren, yenileyen”, anlamlarına gelen ismi var mı? Cevşen'de bu manaları içeren isimler mevcud mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın fiili isimlerinin miktarı ve sınırı yoktur. Bu fiili sıfatların çokluğu ve sınırsızlığı, Allah’ın kudret sıfatının muhtelif mevcudattaki muhtelif tecelliyatından ileri geliyor.

Mesela; Allah’ın kudret sıfatı bir çekirdeğin açılmasında tecelli ederken Fettâh nâmını alıyor, bir canlının ölümünde Mûmit ismini alıyor, bir hayat bahşederken Muhyî ismini alıyor, canlılara rızık verirken Rezzâk nâmını alıyor, hastaya şifa verdiği zaman Şafi ismini alıyor ve hâkeza..

Önemli olan bütün fiili isimlerin kaynağı ve esası olan kudret sıfatıdır ki, bu hiçbir zamanda ve mekanda değişmez.

Mesela, kainat yaratılmazdan önce bildiğimiz anlamda Rezzak ismi yoktu, ama kudret isminde potansiyel olarak vardı. Bu demektir ki, Rezzak ismi denilen şey, kudretin bir işlevi ve tecellisinden ibarettir. Nasıl ki, İmam Eşari tekvin sıfatını kudret sıfatının bir işlevi olarak kabul ediyorsa, aynı şekilde fiili isimler de kudretin birer işlevleridirler. Öyle ise kainatta ne kadar fiil ya da icraat varsa onların arka cephesinde de fiili isimler vardır.

Lakin her icraata dayanarak kendi başımıza bir isim vermemiz caiz olmaz. İsimler ancak şeriatın iznine göre belirlenir ki, bu da ya Kur’an’da ya da sünnette olur. Cevşen, Peygamberimiz (asm)'in bir virdi olmasından dolayı, orada geçen bütün isimler şer’idir. Kur’an ve sünnette geçmiyor ise, ona isim isnat etmemiz uygun olmaz. Ama teorik olarak şunu bilmeliyiz ki, bütün fiil ve icraatlar bir isme dayanır.

Değiştirmek ve yenilemek fiillerine şu isimler konu olabilir:

Muahhir / Mukaddim: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan; istediğini ileri geçiren, öne alan.

Nazım: Her şeye nizam ve intizam veren.
Bâri: Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan
Vacid: İstediği an arzu ettiğini bulan.
Hasib: Yaratılan varlıkların hesabını yapan ve bilen.
Bâsit: Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan ve bolluk veren.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli

49. Babtan 

Mübeddil (Varlıkları başka hallere tebdil eden, değiştiren),
Muhavvil (Herşeyi halden hale, şekilden şekle sokan)

95.Babtan:

Mukallib (Herşeyi halden hale çeviren)
Mükevvir (Herşey üzerinde dilediği gibi tasarruf edip, dilediği şekle çeviren)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...