Block title
Block content

Allah'ın doksan dokuz ismi, en önemli isimler olduğundan hadiste bildirilmiş, desek doğru olur mu? Dua-yı ism-i a'zamda bazı isimlerin olmamasının veya başka isimlerin de olmasının hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; Allah’ın bütün isimleri önemlidir, birisine önemli demek, diğerlerine önemsiz demeyi çağrıştıracağı için, önemli ya da önemsiz diye ayrım yapmak caiz olmaz.

İkincisi; bazı isimlere verilen imtiyaz ya da teşvik, o ismin ihata ve diğer isimleri içinde zımni olarak bulundurmasından dolayıdır. Mesela, Kayyum ismi diğer bütün isimlerin menşe ve kaynağı hükmünde olup ve hepsine racidir. Yani Allah’ın zat-ı akdesi ile isimler arasındaki ilişkiyi ifade etmesi açısından kuşatıcı bir isimdir. Bu cihetle bazı isimler ön plana çıkmıştır.

Üçüncüsü; Allah’a isim vermek, ancak şeri bir delil ile olur. Kimse kafasına ve keyfine göre Allah’a isim veremez. Yani Allah’ın ismi ya Kur’an ya da hadis tarafından belirlenebilir.

Dördüncüsü; şeriatla tayin edilen isimlerin bazılarını bazı alim ve evliyalar yine kendi meslek ve meşrebine göre vird ve ezkar yapmışlar. Vird yapışlarındaki kriter ise, yine kendi mizaç ve meşrepleridir. Bu yüzden her alim ve evliyanın ism-i azam duası farklı olabiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Dal | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2077 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...